Bakgården og fellesgrill

Alt areal og tilhørende bord, benker, lekeutstyr, fellesgrill etc. står til fri disposisjon for beboerne. Bakgårdshuset kan leies; se egen side for dette. 

I forbindelse med leie av Bakgårdshuset, ønsker noen å sette opp partytelt i bakgården. Dette må søkes om til styret på forhånd. Styret kan godkjenne oppsett av inntil to pavillionger på 3x3 meter uten vegger. Teltet skal settes opp og fjernes samme dag. Send en mail til styrelista@toyenhagen.no for å søke.