Bakgården og fellesgrill

Alt areal og tilhørende bord, benker, lekeutstyr, fellesgrill etc. står til fri disposisjon for beboerne. Bakgårdshuset kan leies; se egen side for dette.