Om bakgårdshuset

Bakgårdshuset er felles for alle beboerne i Tøyenhagen Borettslag. Av den grunn er det satt begrensning på utleie til én uke til samme leietaker, slik at alle beboere i borettslaget kan få en mulighet til å benytte seg av tilbudet.

Bakgårdhuset har kjøkken, kjøleskap/fryser, toalett, sofaer, bord, stoler, fjernsyn og et lite stereoanlegg.

Huset inneholder et par store madresser, et eget rom i andre etasje som kan benyttes som soverom, og det er bord og stoler nok til et selskap på ca. 30 personer.

Borettslagets fellesgrill er plassert ved Bakgårdshuset, og denne kan fritt benyttes av alle borettslagets beboere.For spørsmål eller ønske om leie av bakgårdshuset; ta kontakt med den personen i styret som er ansvarlig for dette.

Regler for leie av bakgårdshuset:

Alle som ønsker å leie må ved forespørsel gi opp navn på den som er ansvarlig leietaker og telefonnummer (helst mobil), slik at styret kan nå folk på kort varsel. Utleie skjer kun til beboere i borettslaget, selv om leie kan være til overnatting for gjester. Ved arrangementer plikter leietaker selv å være til stede under arrangementet.


Priser for leie er kr. 125,- for et døgn, kr. 500,- for en helg (fredag - mandag).


Betaling gjøres kontant eller til kontonummer: 0539.06.60733 før leieperioden begynner. Det er også mulig å betale med Vipps. Søk opp Bakgårdshuset eller Tøyenhagen i Vipps-appen, eller bruk vårt Vipps-nummer 85641.


Beboere som ikke trenger huset må varsle om dette senest en uke før leiedato for å slippe å betale avtalt leiesum.

 Nøkler til bakgårdshuset leveres ut og leveres tilbake etter avtale med ansvarlig person i styret. Merk at dette ikke alltid er mulig å gjøre samme dag som leieforholdet starter. Ta derfor kontakt i god tid, for å avtale overlevering av nøkler. Ansvarlige for utleie i styret kan ikke ta ansvar for at nøkler skal leveres på kort varsel.


Vasking etter bruk:
Bakgårdshuset skal vaskes og ryddes etter bruk, slik at det er klart til neste utleie. Hvis vaskingen er utilfredstillende vil styret be leietaker vaske på nytt og hvis det ikke gjøres leie inn hjelp som belastes leietaker.


Lukking av vinduer / ro i gården: Etter kl. 23:00 skal alle Bakgårdshusets vinduer holdes lukket, og det skal være stille i gården. Dette for å unngå unødig mye støy for de andre beboerne. For øvrig gjelder også borettslagets regler for ro i gården også for Bakgårdshuset.


Gjesters bruk av port: Alle som inviterer eksterne gjester til Bakgårdshuset må be disse om å benytte inngangen i Herslebs gate 32 når de skal inn i gården. Der er det ringeklokke merket Bakgårdshuset, og portåpneren inne i huset åpner denne porten.


Alkoholservering: All alkoholservering i Bakgårdhuset skjer på leietakers ansvar.
Tap av utstyr: Utstyr som ødelegges eller forsvinner må erstattes av leietaker.

 

Oppsett av partytelt: Dersom man ønsker å sette opp partytelt i bakgården, må dette søkes om til styret på forhånd. Styret kan godkjenne oppsett av inntil to pavillionger på 3x3 meter uten vegger. Teltet skal settes opp og fjernes samme dag. Det tillates opp til 2 stk. pavillionger om gangen. Send en mail til styrelista@toyenhagen.no for å søke.


Det skal være ro i gårdsrommet mellom kl. 2000 og 0700. Dette betyr ikke at det er ulovlig å oppholde seg i gården etter kl. 2000, men at det skal være ro og orden. Unntatt er varslede felles-arrangementer i gården, da tiden settes til kl. 2300.


Gå til bookingssiden for å reservere.

For spørsmål ta kontakt med bookingansvarlig.