20 feb 2018

Dato for generalforsamlingen er klar

Årets generalforsamling blir avholdt i bakgårdshuset torsdag 3. mai.

I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling i posten. 

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 1. mars.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker til generalforsamlingen må det:

  • gå klart fram at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag sendes på e-post til styreleder Christian Eine Studsrød.

Foretrekker du å sende brev, er adressen:

Christian Eine Studsrød
Herslebs gate 32B
0578 OSLO