10 feb 2018

Borettslaget setter inn flere tiltak for å redusere radonnivået

I tiden framover vil snekkere gå over kjellerne våre og tette gulvene.

Radonmålinger viser at vi har verdier noe over tiltaksgrensen i stort sett alle bygningene våre.

Derfor vil det bli iverksatt tiltak for å redusere radonnivået.

I første omgang vil styret gjøre følgende tiltak:

Tiltak 1:Tette utette kjellergulv.
Tiltak 2: Installere mer ventilasjon
Tiltak 3: Rense viftene vi allerede har i kjellerne våre

På grunn av tiltakene vil det i tiden fremover være en del snekkeraktivitet i kjellerne våre. I løpet av våren skal alle kjellergulvene være gått over og tettet. I tillegg skal det settes inn vifter for å skape undertrykk i kjellerne.

Forhåpentligvis vil tiltakene vi nå gjør være tilstrekkelig til å senke radonverdiene til et akseptabelt nivå. Det vil bli tatt nye målinger til høsten. Skulle det vise seg at verdiene fortsatt ligger over tiltaksgrensen, vil det bli gjort ytterligere grep.

Les mer om radon og tiltak på Radonlabs nettsider.