7 des 2019

Dette skjer med fellesutgiftene i 2020

Styret har hatt sitt desember-møte, det siste i 2019. Her er et utvalg av sakene vi har på agendaen.

Lekeplassen
Fremdeles er det arbeid som gjenstår på lekeplassen. I skrivende stund venter vi på at klatrehytta skal snekres ferdig. Vi krysser fingrene for at det skjer i løpet av den kommende uken. Da er det bare finpuss igjen. Dessverre gikk innspurten av arbeidet hardt ut over plenen vår. Gamle Oslo Servicesentral (Gos) har lovet å ordne opp i dette til våren.

Porttelefoni
Nå som lekeplass-prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, har styret flyttet fokus over på porttelefonsystemet. Vi har fått inn noen anbud, men jobber med å hente inn flere. Det er mye å velge i. Derfor vil styret invitere beboere til å være med i en fokusgruppe som kan gi råd og innspill til hvilke løsninger og funksjoner vi trenger hos oss. Er du interessert i å være med? Send en epost til styrelista@toyenhagen.no

Skadedyr
Veggedyr-kampen i Jens Bjelkes gate 37 ser endelig ut til å være vunnet. I starten av desember hadde vi full pakke inspeksjon med hund i alle leiligheter og ikke et eneste lite kryp ble funnet. I Tøyengata 38 A og B er det fortsatt litt aktivitet, men styret håper at vi snart er kvitt problemet der også.

Tagging
Dessverre er det en del tagging på fasadene våre. Styret har hyret inn en bedrift for å fjerne taggingen. Visstnok må det være plussgrader for å gjøre jobben. Dersom det er mildt nok i været, blir taggingen tatt bort før jul.

Radontiltak
Apropos fasade: Byantikvaren har bestemt at innsetting av ventiler i fasaden vår er søknadspliktig. Dermed må vi igjennom en søknadsprosess for å få satt inn ventiler i de seks leilighetene med radonmålinger over tiltaksgrensen. Det forsinker utbedringene noe, trolig kommer vi ikke i mål før tidligst februar/mars 2020.

Varmtvannsberedere
Nylig byttet vi varmtvannsberedere i to bygg, i Jens Bjelkes gate 39 og i Herslebs gate 32. Etter litt skurr med bereder i Herslebs gate 34, velger vi å sette inn ny der også. Dette skjer trolig i uke 50. I forbindelse med byttet blir vannet stengt et par timer, og det kan gå opp mot et døgn før varmtvannet er tilbake. Oppslag om når arbeidet blir utført kommer på inngangsdøren.
Vi vil fortsette å bytte et par beredere i året, fram til alle har fått ny. Tøyengata 40 fikk ny i 2017.

Fellesutgifter
Styret har vedtatt budsjett for 2020. Det ligger ikke inne noen økning av felleskostnadene. Med andre ord blir fellesutgiftene de samme i 2020 som de har vært i 2019.

Merking av boder
Styret er i startfasen med å få en bedre oversikt og merking av bodene våre. Planen er å ha et system på plass i løpet av første halvdel 2020.

Vedlikeholdsplanen
Obos her bedt om mer tid til å ferdigstille vedlikeholdsplanen vår. Går alt etter planene blir denne styrebehandlet på januar-møtet vårt. 

Har du noe du vil tipse styret om? Send en epost til styrelista@toyenhagen.no

Styret ønsker alle i borettslaget en fin førjulstid og en riktig god jul.