13 nov 2019

Disse to byggene får nye varmtvannsberedere i november

Vi har mange gamle varmtvannsberedere i borettslaget vårt. I fjor startet styret med utskifting til nye, moderne og miljøvennlige beredere. Planen er å bytte et par i året, så sant det er midler igjen på driftsbudsjettet vårt.

I år er det Jens Bjelkes gate 39 og Herslebs gate 32 som får nye beredere.

Mandag 18. november byttes beredere i Jens Bjelkes gate 39.

Onsdag 20. november byttes beredere i Herslebs gate 32.

Vannet vil bli stengt av i inntil to timer dagen det byttes. Rørlegger vil henge opp informasjon om dette i oppgangen.

Varmtvannet vil være borte i cirka et døgn etter at ny bereder er på plass - avhengig hvor lang tid den nye berederene bruker på å få opp varmen igjen.