Endret: 2 sep 2017     Opprettet: 22 aug 2017

Get-avtalen varer frem til 1. oktober

Den kollektive kabel-tv-avtalen er sagt opp.

Styret har fulgt opp vedtak fra årets generalforsamling og sagt opp den kollektive TV-avtalen borettslaget har med Get. Avtalen avsluttes fra og med 1. oktober 2017.

Det betyr at fellesutgiftene vil bli redusert med 212 kroner fra oktober.

Get vil sende ut et skriv til alle beboere med informasjon om oppsigelsen, samt ta kontakt med tanke på videreføring av kundeforholdet for beboere som måtte ønske det.

Beboere som ønsker å fortsette med kabel-tv fra Get, trenger altså ikke gjøre noe mer enn å svare ja når Get tar kontakt og spør om man ønsker å fortsette med abonnementet.

I tråd med vedtak fra generalforsamlingen kontakter styret leverandører av bredbånds- og TV-tjenester med tanke på å fremforhandle en gruppeavtale for beboere i borettslaget. Styret vil komme med mer informasjon når vi har en slik rabattavtale klar. For ordens skyld; eventuelle rabattavtaler styret fremforhandler vil det være helt frivillig å være med på.