8 feb 2020

Har du forslag til generalforsamlingen?

Styret har hatt sitt februarmøte. Her er noen av sakene vi jobber med.

Porttelefoner

Øverst på prioriteringslista vår nå er nytt porttelefonsystem. Status er at vi i høst og vinter har laget anbud, hatt en rekke leverandører på befaring og vi har mottatt flere tilbud. Styret har diskutert tilbudene og har nå plukket ut tre-fire alternativer vi vil jobbe videre med.

Åtte beboere har meldt seg til å være med i gruppen som skal bistå styret i valget av anlegg. Fram til nå har diskusjonen foregått i en facebookgruppe, men tirsdag 18. februar møtes gruppen og styret for å diskutere behovene vi har, samt for å se på alternativene. Dersom det er flere beboere som har lyst til å være med, er det bare å møte opp 18. februar kl. 20.15 i bakgårdshuset, eller kontakte styret.

Styret har en målsetting om å lande leverandør i løpet av våren. Vi har et håp om å ta beslutningen på styremøtet i mars, men det kan bli utsatt til møtet i april - eller til og med til møtet i mai. 

Sykkelopprydding 

Vi har nå gitt bort de 16 syklene som i lang tid har stått i oppsamlingsboden i kjelleren i Jens Bjelkes gate. Fortsatt står det mange tilsynelatende forlatte sykler både i kjellere og i bakgården. Disse vil vi også rydde bort. Styret vil i god tid før vårdugnaden henge lapper på syklene. Sykler som ingen har tatt eierskap til, vil bli fjernet på dugnaden.

Vårdugnad

Apropos vårdugnad, i år er dugnaden lagt til lørdag 28. mars. Sett av datoen!

Generalforsamling

En annen dato dere kan sette av er 4. mai. Da arrangerer vi generalforsamling for borettslaget i bakgårdshuset. Har du et forslag til generalforsamlingen? Da må du sende forslaget til styret senest 1. mars. Send forslaget her.

Korttidsutleie

Styret minner om at nye regler for korttidsutleie ble gjeldende fra 1. januar.  Det nye lovtillegget, som inntas som nytt andre punktum i borettslagsloven § 5-4, gir andelseier rett til å leie ut hele boligen i inntil 30 døgn i løpet av året, uten styrets samtykke. All utleie over 30 døgn per år, må det søkes om.

Bakgårdshuset

Innimellom opplever vi at beboere som leier bakgårdshuset ikke har ryddet eller vasket tilstrekkelig etter seg. Det er frustrerende for nestemann som skal leie huset. Styret vil derfor endre utleiereglementet. Dersom man ikke ønsker å vaske etter seg, kan leietaker melde fra på forhånd slik at styret kan overlate jobben til et rengjøringsfirma. Regningen tas av leietaker. 

Godkjent ferdigrapport

Til slutt en hyggelig nyhet: Oslo kommune har godkjent styrets ferdigrapport for bruken av tildelte midler til bygging av ny lekeplass. Lekeplassprosjektet vårt var bevilget kr 200.000 i bomiljøtilskudd i områdeløftene Tøyen og Grønland.

Har du innspill eller spørsmål til styret? Kontakt oss her