16 mai 2018

Har du sett de svarte stripene i kjelleren?

Her er forklaringen på mønsteret på kjellergulvet.

Svart membran legges nå over sprekker i gulv i kjellerne. Dette er et tiltak for å redusere radonnivået i bygningene våre. 

Målinger viser at vi har  verdier noe over tiltaksgrensen i stort sett alle bygningene, derfor settes det inn tiltak.

Første steg er å tette kjellergulvene. Dette arbeidet pågår nå. I første omgang er det kun gulv i fellesarel som tettes, det vil si at beboere ikke trenger å tenke på at noen skal inn og tette gulv i bodene.

Neste tiltak er å installere mer ventilasjon i kjellerne, samt rense viftene vi allerede har.

Forhåpentligvis vil tiltakene vi nå gjør være tilstrekkelig til å senke radonverdiene til et akseptabelt nivå. Det vil bli tatt nye målinger til høsten. Skulle det vise seg at verdiene fortsatt ligger over tiltaksgrensen, vil det bli gjort ytterligere grep.

Les mer om radon og tiltak på Radonlabs nettsider.

 

Slik ser gulvet ut i kjelleren i Jens Bjelkes gate 39.