3 jul 2019

Her er resultatet fra radonmålingene

I vinter gjennomførte vi radonmålinger i borettslaget. Her er resultatet.

I perioden februar - april gjennomført vi radonmålinger i leilighetene i 1. etasje, samt i enkelte 2. etasjer. Målingen ble utført og analysert av Radonlab.

Forrige måling, i 2016, viste at vi hadde 13 leiligheter med radonnivå over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3.

Siden den gang har kjellergulvene blitt tettet, samt at ventilasjonen i kjellerne er bedret med avsug og vifter.

Resultatet av målingene i vinter viser at tiltakene har hatt effekt.

Antallet leiligheter over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 er nå nede i seks.

Men seks leiligheter er seks for mye. Styret vil iverksette ytterligere tiltak for disse leilighetene slik at nivået også her senkes til under tiltaksgrensen.

Beboere som deltok i målingene i vinter vil i løpet av uken få resultatet for sin leilighet via tekstmelding. 

Tøyenhagen borettslag ligger dessverre innenfor et område der Statens strålevern vurderer aktsomhetsgraden mot radon som høy. BILDE: Statens strålevern og Norges geologiske undersøkelser (NGU)

 

Dette kan du gjøre selv for å redusere radonnivået:

  • sjekke at veggventiler og kanaler er åpne og rene
  • sjekke at det er god utlufting
  • øke ventilasjon for eksempel ved å sette inn ventiler
  • se om det er sprekker som bør tettes mot grunnen under huset
  • er radonnivået høyt der dere sover, bør andre rom brukes inntil det er gjort utbedringer som reduserer nivået.

(Kilde: Statens strålevern)