3 sep 2019

Høstdugnaden blir 19. oktober

I år gjør vi et forsøk med en stasjon for gjenvinning.

Styret i Tøyenhagen har den glede av å invitere alle beboere til høstdugnad

Dato for begivenheten er lørdag 19. oktober klokken 11.30.

Bakgården skal gjøres klar til vinteren. Bord og benker skal tas inn, og vi rydder bort alt vi ikke vil ha i «hagen» vår gjennom vinterhalvåret.

I år vil vi gå ekstra grundig igjennom barnevognskurene. Merk alle vogner som er i bruk med navn og nummer. Vi vil også gjøre et forsøk på å rydde opp i alle syklene som står i bakgården..

Fire containere for restavfall plasseres i bakgården 17. oktober. Disse blir stående til 21. oktober. I tillegg kommer Oslo kommune med kasser for farlig avfall og EE-avfall. 

Ved hver dugnad ser vi at mange fine opg fullt brukbare ting går i restavfallet. Derfor vil vi i år gjøre et forsøk på å ha en stasjon for gjenbruk, altså et sted å sette ting som er for fine til å kastes. Tanken er at vi gir bort dette et loppemarked, Fretex eller et annet formål der tingene kan få leve videre. Styret setter pris på innspill til hvordan vi best kan gjennomføre dette og hvem vi kan gi gjenstandene til.

Styret stiller med kaffe, leskedrikk, kjeks og selvfølgelig trøndersodd.

Styret håper mange har anledning til å være med og minner om at alle som deltar på dugnaden får 300 kroner refundert fra fellesutgiftene.