1 apr 2019

Kasser for farlig avfall

Borettslaget deltar i Oslo kommunes innsamling av farlig avfall. Her kommer viktig informasjon om hva som skal kastes i disse kassene.

På lørdag er det dugnad! Kassene til innsamling for farlig avfall er allerede på plass. Senere i uken kommer de store containerne for restavfall.

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har bedt oss viderebringe denne informasjonen:

Dette må alle passe på ved levering av farlig avfall:

 • Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.
   
 • Beholderne som Renovasjonsetaten setter ut i forbindelse med innsamlingen skal være låst til enhver tid.
   
 • Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser), medisiner (f.eks piller og andre legemidler) eller radioaktivt materiale.
   
 • Vi kan ikke ta imot lysstoffrør i denne innsamlingsordningen men vi henviser til matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner.
   
 • Vi kan ikke ta imot brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram i denne innsamlingsordningen men vi henviser til våre gjenbruksstasjoner.
   
 • Renovasjonsetaten har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, eller blir utsatt for hærverk. Vi ser oss derfor nødt til å påpeke at økonomisk tap som oppstår i denne forbindelse etter en konkret vurdering vil kunne bli krevd erstattet av borettslaget.  Det samme gjelder økonomisk tap som kan oppstå på Renovasjonsetaten hånd ved alvorlige brudd på leveringsbetingelsene, typisk levering av eksplosiver, smittefarlig - eller radioaktiv avfall, samt ved sølete/tilgrisete beholdere.

Grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med hengelås med kode.

Koden er 7051. For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset.

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktig plastpose:

 • Sparkel, lim og akryl etc. på tube  
 • Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser.
 • Fugeskumspraybokser

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte:

 • Småbatterier
 • Alle typer lyspærer