9 nov 2019

Lekeplassen tar form

November-møtet for styret i Tøyenhagen ble avholdt denne uken. Her er en liten oppsummering av hva som rører seg i borettslaget for tiden.

Lekeplassen
Lekeplassen tar form. Etter en litt langsom framdrift i september og oktober, har arbeidet fått opp dampen. Fortsatt gjenstår en del, men vi blir langt på vei ferdig før vinteren. Føysestativet var i alt for god stand til å byttes ut. Det skal skrapes ned og males slik at helheten blir som den skal. Offisiell innvielse av ny lekeplass blir til våren.

Radon-tiltak
Radonlab er hyret inn til å sette inn ventiler og tette gulv mot kjeller i de seks leilighetene som hadde målinger over tiltaksgrensen. Byantikvaren har bestemt at ventiler i fasaden vår er søknadspliktig. Det forsinker utbedringene noe, men målet er å få dette på plass i løpet av vinteren.

Brannvarslingsanlegget
Nøklene som henger ved siden av brannvarslingspanelene i alle oppgangene vil bli fjernet. Disse ble hengt opp slik at alle kunne skru av den irriterende pipingen etter utløst forvarsel. Nå viser det seg at det er mulig å stoppe en reell brannalarm ved å bruke nøkkelen. Slik kan vi ikke ha det. Det betyr at styret må kontaktes for å stanse forvarsel-piping. Kontaktinformasjon vil bli hengt opp ved siden av panelene.

Varmtvannsberedere
Styret startet i fjor på arbeidet med å bytte ut varmtvannsberederne våre. Vi fortsetter utskiftingen med to nye bygg nå på slutten av året. 

Skadedyr
Veggedyr-utbruddene i Jens Bjelkes gate 37 og i Tøyengata 38 ser ut til å være slått tilbake. De siste etterkontrollene er om få dager. For å forsikre oss om at det ikke er spredning, eller forekomster av dyr igjen i byggene, har styret hentet inn en hundepatrulje som skal gå igjennom alle leilighetene i de rammede oppgangene. 

Porttelefonene
Svært mange oppganger sliter med porttelefonene. Utbyttingen av porttelefoner blir styrets hovedprioritet framover. Vi håper å starte innhenting av anbud før nyttår, og at vi har nytt anlegg på plass så fort som mulig i 2020. 

Korttidsutleie
Borettslaget har ikke hatt klare retningslinjer for korttidsutleie. Det vil vi gjøre noe med.
I vår ferdigbehandlet Stortinget et tilskudd til borettslagsloven. Det nye lovtillegget, som inntas som nytt andre punktum i borettslagsloven § 5-4, gir andelseier rett til å leie ut hele boligen i inntil 30 døgn i løpet av året, uten styrets samtykke. All utleie over 30 døgn per år, må det søkes om.
De nye reglene vil bli lagt inn i vedtektene våre og gjelder fra 1. januar 2020.

Vedlikeholdsnøkkel
Obos har utarbeidet en vedlikeholdsplan for borettslaget. Denne vil bli et viktig verktøy for oss i vedlikeholdsarbeidet i årene framover. Styret og Obos samarbeider nå med å gjøre ferdig den endelige versjonen. Denne vil bli gjort tilgjengelig for beboere her på nettsidene når den er ferdig.

Juleverksted
1. desember blir det tenning av julegran i bakgården og juleverksted i bakgårdshuset. Det gleder vi oss til, og styret er svært glade for dette initiativet fra beboerne. Mer informasjon om dette arrangementet kommer senere.

Har du innspill eller spørsmål til styret? Ta kontakt på epost til styrelista@toyenhagen.no Ellers kan styreleder nås på 41220440.