7 jun 2018

Plantekassene er klare

En god nyhet til alle med grønne fingre i borettslaget.

Til generalforsamlingen kom det forslag om å ha plantekasser i bakgården. Nå har vi fått på plass to stykker, og beboere kan begynne å plante.

Hver kasse er delt inn i seks, og i utgangspunktet er det tenkt en sjettedel til hver leilighet. Dette er et prøveprosjekt, og det er førstemann til mølla for å sikre seg en "teig".

Dersom det viser seg at to kasser er for lite, vil styret vurdere å kjøpe inn flere.

Skulle det vise seg at mange deler av kassa blir stående tomme, er det mulig å ha mer enn én sjettedel. 

Merk din del av kassen!

Det er beboere som bruker plantekassene sitt ansvar i å holde orden i kassene.