Endret: 18 okt 2018     Opprettet: 17 okt 2018

Sanering i Jens Bjelkes gate

I dag starter en omfattende veggedyr-sanering i Jens Bjelkes gate 37 der hele seks leiligheter er rammet. Skadedyrfirmaet Rentokil skal nå kjøre en koordinert sanering for å bli kvitt dyrene som har dukket opp i ulike leiligheter i bygget de siste årene. 

Alle de seks leilighetene som nå er rammet ligger inntil hverandre i midten av bygget. Foreløpig har altså ikke dyrene spredt seg over trappeoppgangene, men vi ber de øvrige beboere i Jens Bjelkes gate 37 være spesielt på vakt og melde fra dersom det er noe som tyder på at det kan være veggedyr i leiligheten.

Dessverre viser det seg at dyrene lett sprer seg mellom leiligheter i bygningene våre. Derfor er det svært viktig at utbrudd blir oppdaget og meldt videre til styret så fort som mulig.

Styret vil derfor oppfordre alle beboere om å være på vakt og melde fra til styret dersom dere finner dyr eller spor av dyr.

DETTE SKAL DU SE ETTER

Husk at ifølge vedtektene våre (5.1.5) er andelseier forpliktet til å melde fra skriftlig med en gang skadedyr oppdages.

Vi minner om at borettslaget har tegnet forsikring som dekker sanering av veggedyr.