3 mai 2018

Støv fra bygningsarbeid på nabobygården

Onsdag 9. mai blir det spyling av balkonger og vegger som har blitt tilgriset av byggearbeidet hos naboen.

Nabobygården vår har fått nye, flotte balkonger. Oppføringen og arbeidet på balkongene har ført til at en god del støv og skitt har havnet på våre bygninger – på vegger og balkonger.

Dette har naturlig nok gått mest ut over beboere som bor tett på nabobygården.

Styret har vært i kontakt med entreprenøren bak balkongoppføringen. Entreprenøren har gått med på å rengjøre tilstøtende balkonger hos oss. Onsdag 9. mai kommer entreprenøren med lift for å spyle balkonger og vegger. Dersom du har noe på balkongen som ikke tåler spyling, må dette tas inn.

I tillegg har entreprenøren sagt seg villig til å erstatte eventuelle skader som har blitt påført oss. Har du noe som har blitt ødelagt av støv fra balkongarbeidene hos naboen, må du sikre dokumentasjon (bilder) og si fra til styret. 

Styret kan kontaktes på styrelista@toyenhagen.no