11 jun 2018

Utbrudd av skadedyr i borettslaget

Sanering pågår i Jens Bjelkes gate 37.

Det er bekreftet funn av veggedyr i en leilighet i Jens Bjelkes gate 37. Skadedyrfirmaet Rentokil er i gang med sanering av den aktuelle leiligheten. Ifølge Rentokil er det snakk om et svært lite utbrudd, noe som kan tyde på at skadedyrene er oppdaget tidlig.

Det vil også bli gjennomført en inspeksjon i tilstøtende leiligheter.

Styret vil benytte anledningen til å be alle beboere i borettslaget om å være på vakt og melde fra dersom man har en mistanke om at det finnes veggedyr i leiligheten.

Her er tegnene du skal se etter

Dersom du finner dyr, eller spor av dyr, må du sende en e-post til styrelista@toyenhagen.no.

Ifølge vedtektene våre (5.1.5) er andelseier forpliktet til å melde fra skriftlig med en gang skadedyr oppdages.

Vi minner om at borettslaget for to år siden tegnet en tilleggsforsikring med Norsk Hussopp Forsikring som dekker veggedyr-sanering. Forsikringen gjelder for alle leiligheter i borettsalget.