Endret: 16 mar 2019     Opprettet: 14 mar 2019

Utestue-planer og status for lekeplassen

Oppgraderingen av bakgården fortsetter.

I forbindelse med oppgradering av bakgården vår har styret sett på hva som kan gjøres med det lite brukte området mellom bakgårdshuset og stallen. Tanken er å skape en sosial sone under tak slik at vi kan være ute i bakgården i all slags vær året rundt, samt lage et supplement til gressplenen og grillområdet på den andre siden av bakgårdshuset.

Styret ga Svingen arkitektkontor oppdraget med å lage et forslag til utestue. Forslaget vil bli grundig presentert i forbindelse med generalforsamlingen, men her er en liten smakebit.

Helheten i bakgården er viktig og en utestue sees i sammenheng med den planlagte ombyggingen av bakgårdshuset og etableringen av ny grillplass/utekjøkken på østsiden av bakgårdshuset.

Utestuen har peis med nedsenket platå foran (1), overdekket areal (2), utekjøkken m/vask (3), bord og benker, et nedsenket platå langs sidene (5), en liten hage på sørøst-siden, en bod (6), plass for vedlagring (9) og så er det lagt inn en skikkelig godbit: en badstu (7) med tilhørende omkledningsrom (8).

Det er også laget et forslag uten badstu:Som nevnt vil planene blir grundig presentert i forbindelse med generalforsamlingen 9. mai. Og det er generalforsamlingen som avgjør hvorvidt vi skal gå videre med utestue-planene.

Status lekeplass

Når det gjelder ny lekeplass er vi inne i fasen med å velge entreprenør. Vi holder på tidsplanen om å ha lekeplassen ferdig til sommeren. 

Det er arkitektkontoret Lala Tøyen som har laget tegningen til den nye lekeplassen. I tillegg til de 200.000 kronene til oppgradering av lekeplassen som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2017, har styret søkt og fått innvilget 200.000 kroner i bomiljøtilskudd fra Oslo kommune.