2 mai 2018

Velkommen til generalforsamling

Torsdag 3. mai klokken 18.

Ordinær generalforsamling i Tøyenhagen B/L avholdes torsdag 3. mai 2018 kl. 18:00 i Bakgårdshuset.

Husk registreringsblanketten! Den fulgte med heftet du fikk i posten og må leveres i utfylt stand ved inngangen.

Til behandling foreligger:

1. KONSTITUERING
    a) Valg av møteleder
    b) Godkjenning av de stemmeberettigede
    c) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
    d) Godkjenning av møteinnkallingen
 

2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017
    a) Årsrapport og regnskap for 2017
    b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

3. GODTGJØRELSER
    a) Styret

4. INNKOMNE FORSLAG
    a) Utarbeidelse av en 5-10 årsplan med tanke på vedlikehold av eiendomsmassen
    b) Plantekasser
    c) Oppgradering av bakgårdshuset
    d) Loftsareal omdisponeres fra fellesareal til boligareal

5. VALG AV TILLITSVALGTE
    a) Valg av to styremedlemmer for to år.