7 jul 2018

En vennlig påminnelse

Sommeren er varm og mange benytter seg av bakgården utover kveldene.

Dette er veldig hyggelig, men styret ønsker samtidig å minne beboere om husordensreglene som sier at «det skal være ro i gårdsrommet mellom kl. 2000 og 0700. Dette betyr ikke at det er ulovlig å oppholde seg i gården etter kl. 2000, men at det skal være ro og orden. Unntatt er varslede fellesarrangementer for beboerne i gården, da settes tiden til kl. 2300.»

Det er med andre ord bare å bruke bakgården og nyte sommerkveldene, men husk å ta hensyn til naboen samtidig!