10 okt 2017

Fellesutgiftene blir redusert

Ned fire prosent fra 1. januar.

Styret ønsker å informere at det kommer to reduksjoner i fellesutgiftene i Tøyenhagen borettslag.

Den første reduksjonen er gjeldende fra 1. november 2017 og skyldes at styret har fått på plass en ny avtale for brannvarslingsanlegget.

Endringen er inne på faktura for november.

Fra 1. januar settes fellesutgiftene ned med fire prosent som følge av at den kollektive kabel-tv-avtalen med Get er sagt opp.

Styret har tidligere uttalt at oppsigelsen av tv-avtalen ville føre til en reduksjon i fellesutgiftene fra tv-signalene forsvant 1. oktober. Det lot seg ikke gjennomføre. Ifølge Obos er det ikke mulig å gjøre denne endringen midt inne i et budsjettår. Derfor vil reduksjonen i fellesutgiftene som følge av oppsagt tv-avtale først komme fra 1. januar 2018.

Styret beklager tidligere informasjon om at fellesutgiftene ville bli redusert allerede fra oktober.