8 mar 2020

Dette må du vite om brannvarslingsanlegget i Tøyenhagen

Slik fungerer brannvarslingsanlegget.

Tøyenhagen borettslag har brannvarslingssystemet Autoprime levert av Autronica Fire and Security AS. Systemet er direktekoblet til brannvesenet. 

I samtlige leiligheter er det montert en multisensor som reagerer på røyk og/eller varme. I alle oppganger er det en sentral/panel som viser status på sensorene i leilighetene i bygget.

I tillegg har alle leiligheter en lokal avstillingsboks som gjør det mulig å stoppe en alarm som er utløst av matlaging eller oppussing. Denne boksen gjør det også mulig å slå av sensoren i inntil 30 minutter dersom man vet man skal lage mat eller gjøre annet som kan utløse alarmen.

Dersom alarmen går i en leilighet og beboer ikke stopper alarmen ved bruk av avstillingsboksen, utløses alarmen i hele oppgangen og hos brannvesenet.

AVSTILLINGSBOKSEN: Denne gir beboer mulighet til å unngå unødvendige alarmer.
MULTISENSOR: Den vanligste plasseringen av mulitisensoren er i taket i inngangspartiet/gangen.

 

Unngå unødvendig alarm
Dersom du planlegger aktiviteter som for eksempel tilberedning av mat eller vedlikeholdsarbeid som kan føre til alarm, kan du trykke på den gule betjeningsknappen i 5 sekunder for å midlertidig stoppe den lokale varslingen i din leilighet i 30 minutter. Trenger du 30 nye minutter for utlufting, trykk en gang til i løpet av dette tidsrommet.

Når alarmen allerede er utløst
Dersom alarmen blir utløst i din leilighet, av matlaging eller andre ting uten at det er reell brannfare, kan du midlertidig stoppe den lokale alarmen i 2 minutter ved å trykke på den gule betjeningsknappen. Det er kun røyksensoren som blir inaktiv i to minuter, varmesensoren forblir aktiv. 
Trenger du 2 nye minutter for utlufting, trykk en gang til i løpet av dette tidsrommet. 

Dersom det ikke er en reell brann, og du ikke stopper alarmen, må du betale for utrykningen til brannvesenet.

Piping fra panelet i oppgangen
Når alarm har blitt utløst i en leilighet, men beboer har stoppet varslingen eller røyk/varme er borte etter to minutter, vil dette slå inn som et forvarsel på panelet i oppgangen. Panelet vil gi fra seg en pipelyd fram til systemet blir tilbakestilt. I displayet på panelet står det hvilken leilighet det gjelder. For å slå av pipelyden og tilbakestille systemet, må styret kontaktes på styrelista@toyenhagen.no eller på borettslagets faceooksider. 

Styret må også kontaktes dersom pipingen skyldes brudd på sløyfeeneheter eller andre årsaker.

Når alarmen går i hele oppgangen
Blir en sensor utløst i en leilighet og beboer ikke avstiller alarmen innen to minutter, går alarmen i hele oppgangen. Vi er direktekoblet mot brannvesenet, ved en alarm i hele oppgangen rykker brannvesenet automatisk ut til oss.

1. Evakuer bygget. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
2. Forsøk å varsle naboer. I displayet på panelet i oppgangen er det mulig å se hvilken leilighet alarmen er utløst i.
3. Dersom trapperommet er fyllt av røyk, hold døren til leiligheten lukket. Bli i leiligheten eller benytt alternativ rømningsvei (for eksempel via branntau/brannstige eller balkong)

Oppmøtested ved brann er ved inngangsporten til Botanisk Hage, på skrått overfor Jens Bjelkes gate 37/39.

Det brenner i din leilighet
Ved mindre branntilløp i din leilighet, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Alle leiligheter skal ha et brannslukkingsapparat, gjør deg kjent med dette før du står i en situasjon der det er alvor.
Dersom du ikke klarer å slukke brannen raskt, lukk dører og vinduer for å hindre spredning og evakuer bygget. Når alarmen utløses, er brannvesenet på vei.

LES MER OM AVSTILLINGSKNAPPEN I LEILIGHETEN HER

LES MER OM PANELET OG BRANNVARSLINGSSYSTEMET HER