8 aug 2019

I september starter byggingen av ny lekeplass

Styret har nylig gjennomført sitt første møte etter ferien. Her er noen av sakene som ble behandlet:

Oppstart for ny lekeplass

3. september starter byggingen av ny lekeplass. Det er vårt vaktmesterfirma, Gamle Oslo Servicesentral, som har fått oppdraget med å lede arbeidet med montering samt opparbeiding av omgivelsene rundt. Lurer du på hvordan lekeplassen skal se ut? Her er skissene.

For å spare litt på kostandene, inviterer styret til lekeplass-dugnad lørdag 31. august kl. 11. Da tar vi sikte på å demontere og rydde vekk den gamle lekeplassen.

Trangt om plassen i barnevognskurene

Det er baby-boom i borettslaget, og det er jo veldig hyggelig! Det fører med seg flere barnevogner, og det er trangt om plassen i barnevognskurene. Styret vil derfor oppfordre alle foreldre som bruker og har brukt skurene til å rydde plass og fjerne vogner (og annet) som ikke er i bruk. Fint om vogner som er i bruk merkes med navn og telefonnummer.

På høstdugnaden vil vi gå systematisk til verks og rydde plass i skurene. Styret ser også på andre løsninger for å bedre kapasiteten.

Radontiltak

Styret har bestilt inspeksjon fra Radonlab til de leilighetene som fortsatt ligger over tiltaksgrensen. Da vil Radonlab gjøre ytterligere målinger og foreslå tiltak for å senke radonnivået.

Mens vi etter målingene i 2016 gikk for tiltak for hele borettslaget, som å tette alle kjellergulvene og bedre ventilasjon i kjellerne våre, vil vi i denne gang gå mer målrettet til verks og sette inn tiltak på leilighetsnivå – altså tiltak i hver enkelt leilighet som sliter med for høye nivåer.

Skadedyr

Det er for tiden to utbrudd av veggedyr i borettslaget, i Jens Bjelkes gate 37A og i Tøyengata 38A. Saneringer pågår begge steder. Styret vil nok en gang minne beboere om å være på vakt og melde fra dersom man oppdager veggedyr. Jo tidligere det meldes fra, jo bedre er det. Dette skal dere se etter.

Porttelefonene

Styret får en del henvendelser på at porttelefonene ikke virker. Dette gjelder alle med inngang fra Jens Bjelkes gate og i Tøyengata 36.

Borettslaget har et vedtak fra generalforsamlingen om å bytte ut porttelefon-anlegget. Fram til det skjer, ser ikke styret det som hensiktmessig å bruke mer penger på å flikke på dagens anlegg. Vi ser at reperasjoner har liten effekt. Etter forrige reperasjon, i Jens Bjelkes gate, virket telefonene i fem dager før de falt ut igjen. Det betyr at en del av dere dessverre må klare dere uten velfungerende porttelefon en stund til, men dere kan glede dere til vi får på plass et nytt anlegg.

Vedlikeholdsplan

Obos er ferdig med vedlikeholdsplanen for borettslaget. Denne skal presenteres for styret i løpet av august. Mer informasjon til dere om planen for vedlikehold kommer etter styremøtet vi skal ha i starten av september.