Endret: 10 feb 2019     Opprettet: 4 feb 2019

Informasjon om nøkkelbrikker

Nøkkelbrikker er enkle å bruke, men også enkle å miste, og noen andeleiere kan ha behov for flere enn tre eksemplarer.

Vi har kommet godt i gang med nytt låsesystem og bruk av nøkkelbrikker. Nøkkelbrikker er imidlertid like lette å miste som en vanlig nøkkel. Dersom du mister en brikke må du henvende deg til Oslo Lås og Nøkkelfix for å få en ny. Samtidig vil de deaktivere brikken som er tapt slik at den ikke virker lenger. På den måten unngår vi at tapte brikker ikke gir uvedkommende tilgang til bakgården. 

Dersom du trenger flere enn tre nøkkelbrikker, må du kontakte styret på styrelista@tøyenhagen.no for å få rekvisisjon.

Oslo Lås og Nøkkelfix har kort åpningstid, men i tillegg til å møte opp i butikken i Jens Bjelkes gate, kan man nå dem på telefon 22 68 15 88 og post@oslolaas.no. Evtentuelt kan man fylle ut kontaktskjema på nettsidene deres.