10 okt 2017

Kasser for farlig avfall er på plass i bakgården

Nå er det få dager igjen til høstdugnaden og i dag kom kassene for farlig avfall på plass i bakgården. Disse blir stående til tirsdag i neste uke. Hva du kan kaste i disse kassene kan du lese om litt lenger nede på siden.

De store avfallscontainerne for restavfall kommer på torsdag.

Husk dugnaden på lørdag da, dere!

Kjære beboere i borettslag og sameier!

Takk for at dere deltar i innsamlingen av farlig avfall! Sammen reduserer vi utslippene av miljøgifter og utnytter ressursene i avfallet. Ordningen med å låne ut beholdere for farlig avfall og småelektrisk avfall er svært populær, og vi jobber kontinuerlig med å effektivisere tjenesten, slik at vi kan tilby tjenesten til flere bruker, uten å øke kostnadene.

Renovasjonsetatens grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med kodelås. Koden er 7051. For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset. Ved å bruke kodelås slipper vi at sjåføren må overlevere nøkler til en kontaktperson, og vi slipper å erstatte tapte nøkler. Vi forbeholder oss retten å kreve erstatning for manglende/ødelagte låser ved innhenting. Beholderne skal holdes låst for å hindre at uvedkommende eller barn kommer til det farlige avfallet.

Vi må sortere avfallet etter at vi har hentet det, og det bruker vi mye tid på. For å kunne videreføre og utvikle tilbudet, håper vi dere kan hjelpe oss med å sortere avfallet.

Når dere får beholderne fra oss, så kommer de til å romme en del gjennomsiktige plastposer. I disse plastposene håper vi dere kan sortere:

  • Sparkel, lim og akryl på tube
  • Lysstoffrør
  • Spraybokser (alle slags metallbokser utstyrt med en sprayventil, med unntak av fugeskum spraybokser som legges i en egen plastpose)

Vi vil også sende med to bøtter: En for småbatterier og en for alle typer lyspærer.

Når dere hjelper oss med å sortere avfallet, blir beholderne mer oversiktlige og enklere for oss å jobbe med. Dette bidrar også til at det blir tryggere for oss som jobber med avfallet. Du og dine naboers innsats er viktig for at jeg og mine kolleger skal ha det trygt og trivelig på jobb. Det er viktig for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig.

Takk for hjelpen og takk for at du kildesorterer!

MERK:

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser) eller radioaktivt materiale.

Brukte malingskoster, malingsruller, malingsbrett, hansker og helt tom emballasje kastes som vanlig restavfall. Det er ikke farlig avfall.