Avfall

Tøyenhagen har foreløpig sortering av papp/papir og restavfall.

Container for glass og hermetikk finnes i krysset Jens Bjelkesgt og Motzfeldtsgate.

Se ellers nettsidene til renovasjonsetaten i Oslo kommune