Navneskilt og nøkler

Navneskilt
Bestill to navneskilt til ringeklokkene (ytterport og oppgangsdør) og ett til din postboks.

Oppgi din adresse og oppgang, slik at Oslo Lås og Nøkkelfix kan sjekke hvilken størrelse du skal ha på skiltene dine. Jens Bjelkesgate 39A og Helslebsgate 32A har 33 x 78 mm og de har skilter til disse postkassene. De andre oppgangene må sjekkes.

 • Skilt på ringeklokke
  Når du har fått navneskiltene dine, må du skru opp for å få ut det gamle navneskiltet. Det er litt ulik fremgangsmåte avhengig av om man har liten eller stor ringeklokkeknapp:
  • De som har små ringeklokkeknapper bruker et lite skrujern og vrir på de 2 skruene under og så skyver man knappen ned ved å sette skrujernet på toppen av knappen.
  • På de store ringeklokkeknappene er det 4 skruer som må skrues løs og så skyver man ned knappen ved å sette skrujernet på toppen av knappen.
 • Sett inn ditt nye navneskilt og skru igjen. På mange av ringeklokkene er det rester av provisoriske navneskilt (limrester etc.); husk å vaske skiltene når du skifter navneskilt.
 • Skilt på postboks
  Åpne postboksen og sett inn navneskiltet fra innsiden.

Serienøkler
For å få ny serienøkkel må du ha en rekvissjon fra styret. Det får du ved å sende en e-post til styrelista@toyenhagen.no