Parkering/kjøretøy

Biler i bakgården
Ved bruk av kjøreportene skal disse alltid låses både ved inn- og utkjøring. Forøvrig må det påses at gangportene alltid er låst, dette for å redusere faren for innbrudd og hærverk i gården.

Parkering på gårdsplassen er forbudt i henhold til skilting, og overtredelse medfører borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko.

Beboerparkering på Tøyen
Oslo kommune har vedtatt å gjennomføre et prøveprosjekt med beboerparkering i tre forskjellige områder i Oslo. Et av de aktuelle områdene inkluderer gatene rundt Tøyenhagen borettslag.Rent praktisk innebærer prosjektet at folk som er bosatt innenfor det aktuelle området kan søke om en beboerlisens, som vil gi tillatelse til å parkere bilen i området døgnet rundt. Biler uten en slik lisens vil i perioden 09 - 17 på hverdager og 09 - 15 på lørdager kun ha anledning til å stå parkert i 2 timer mot betaling. Trafikketaten vil utarbeide kriterier for å utstede lisens, og vil også håndtere prosjektet mens det foregår. Tidsperioden for prøveprosjektet er satt til inntil et år.

Les mer på Trafikketatens nettsider.

Sykler og mopeder
Sykler settes i stativene anskaffet til slik bruk.

Mopeder og scootere kan med fordel parkeres på den lille, firkantede plassen som ligger nærmest utgangen til Tøyengata 38