Sjekk leiligheten for veggedyr

Veggedyr er et økende problem i Oslo. Ifølge Folkehelseinstituttet har antallet rammede leiligheter eksplodert de siste årene. Vi har hatt tilfeller av veggedyr også i vårt borettslag. 

Har du den minste mistanke om at du har veggedyr i leiligheten, må du melde fra til styret umiddelbart . Dyrene sprer seg lett fra leilighet til leilighet. Dess tidligere krypene blir oppdaget og tiltak iverksatt, dess bedre er det.

Hva er veggedyr?

Veggedyr er blodsugende insekter med flat, oval og brunrød kropp. Voksne dyr er 5-6 mm lange, mens nyfødte individer er ca. 1 mm.

Om dagen gjemmer dyrene seg i sprekker i senger, møbler, gulv, vegger o.l., men om natten kommer de frem fra gjemmestedene sine for å suge blod av mennesker.

Veggedyr etterlater spor i form av ekskrementflekker, blodflekker, larvehuder og døde dyr som kan oppdages ved inspeksjon av sengen.

Har man overnattet på et sted med veggedyr, varme- eller kuldebehandles bagasjen før man kommer hjem, slik at man ikke tar med seg problemet.

Veggedyr har ikke noe med hygiene eller renslighet å gjøre. Alle kan ha uflaks og få dyrene i hus.

Hva skal jeg se etter?

 • Er du plaget av utslett og kløe etter en natts søvn bør du undersøke dette nærmere
 • Veggedyr stikker på bar hud, ikke gjennom klær. Ofte får man en rad med stikk ved siden av hverandre. Selve stikket er smertefritt, men reaksjonen i etterkant varierer fra person til person. Noen merker lite eller ingenting, mens andre får større utslett som klør intenst. Foto: Folkehelseinstituttet
  Veggedyr stikker på bar hud, ikke gjennom klær. Ofte får man en rad med stikk ved siden av hverandre. Selve stikket er smertefritt, men reaksjonen i etterkant varierer fra person til person. Noen merker lite eller ingenting, mens andre får større utslett som klør intenst. Foto: Folkehelseinstituttet
  Reaksjonen kan komme med en gang eller opptil en uke etter stikket. Veggedyr overfører ikke sykdommer via stikk, men å bo i rom med veggedyr oppleves som ubehagelig. Foto: Folkehelseinstituttet.

  Ta en kikk i sengen. Løft på madrassen. Kikk langs kanter. Ser du ekskrementflekker, blodflekker, larvehuder og døde dyr – da er det trolig veggedyr i sengen din.

 • Dersom man ved en inspeksjon finner slike mørke ekskrementflekker på sengerammen, er dette en indikasjon på at veggedyr er til stede. Foto: Folkehelseinstituttet

   

 • Ser du levende dyr? Fang dem og ta vare på dem på et glass. Kontakt styret og skadedyrkontrollen.

Hva skal jeg gjøre om jeg tror jeg har veggedyr?

Kontakt styret med én gang. Ifølge vedtektene våre (5.1.5) er andelseier forpliktet til å melde fra skriftlig med en gang skadedyr oppdages.

Styret har en kontaktperson som følger opp ved mistanke om veggedyrangrep: Jøran (41220440)

Hva skjer når jeg melder fra?

Det må bekreftes at det er veggedyr i leiligheten. I tilfeller der det er funnet levende dyr, er det bare å kontakte skadedyrkontrollen og iverksette tiltak. Styret hjelper deg med dette. Er man ikke sikker om det er veggedyr, må mistanken bekreftes eller avkreftes. Her kan styret være til hjelp, og det er naturlig å få skadedyrkontrollen til å komme på befaring.

SLIK BEHANDLER SKADEDYRKONTROLLEN VEGGEDYR

Siden veggedyr sprer seg lett gjennom rørgjennomføringer, elektriske kanaler og luftekanaler må også tilstøtende rom og leiligheter inspiseres. Dersom veggedyrene har spredd seg til flere leiligheter må behandlingen koordineres. Det hjelper ikke om du behandler din leilighet dersom ikke naboen gjør det samtidig. Da vil dyrene spre seg på ny.

Borettslaget tegnet høsten 2016 en forsikring som dekker veggedyr-fjerning. Avtalen gjelder samtlige leiligheter i borettslaget. Egenandelen ved hvert tilfelle er 5.000 kroner. Egenandelen dekkes av andelseier. I tillegg er det en del private innboforsikringer som også dekker veggedyr-behandling, som for eksempel LO Favør.