Vaktmester/tjenester

Gamle Oslo Servicesentral leverer vaktmestertjenester til borettslaget vårt.

Styret i Tøyenhagen Borettslag ønsker å informere om at Gamle Oslo Servicesentral (GOS) nå er leverandør av vaktmestertjenester til borettslaget vårt.

GOS var vår vaktmester inntil vi i 2013 byttet til Vaktmester Andersen. Avtalen med Vaktmester Andersen ble sagt opp i vår og 1. august overtok Gamle Oslo Servicesentral.

Dere kan lese mer om vår vaktmester på disse nettsidene.