Endret: 23 feb 2019     Opprettet: 21 feb 2019

Vedlikehold og utbedringstiltak for vinduer og balkongdører

Vinduene i vårt borettslag er 30 år gamle og mange av dem vil derfor ha behov for vedlikehold. Noe kan du gjøre selv, og noe må gjøres av vaktmestertjenesten.

Styret ønsker å minne om at det er en beboerplikt å holde øye med og rapportere om skader og forfall før det leder til mer alvorlig skade. Dette kan for eksempel være at overflatebehandlingen ikke lenger er dekkende, og utsetter trekarmer og ramme for råte. Kittingen som tetter og holder glassrutene på plass kan også tørke ut og falle av. Det øker risikoen for at glasset kan falle ut og lede til skade på personer.

Lufttetthet
Tettelistene i vinduene vil på sikt tørke inn og til og med falle av. Ved å skifte disse kan man unngå varmetap og kaldras i løpet av vinterhalvåret. Det vil øke komfort i inneklima og redusere faren for kondens og svartsopp i vindusforingene/smyget.
P-lister og stiftepistol kan hentes til avtalt tid hos vaktmester ved å kontakte Gamle Oslo Servicesentral på telefonnummer 23 30 11 50.

Listene monteres enkelt og etter modell av de som allerede er montert. Knipetang eller annet egnet verktøy benyttes til å fjerne gamle stifter.

Utbedring av annen slitasje som maling og kitt foretas i regi av vår vaktmestertjeneste og meldes til styre.